Inspiratiewandeling

Ongeveer iedere zes weken organiseren wij een wandeling door mooie en bijzondere natuurgebieden met een thema ter inspiratie van ons Bewust-Zijn, persoonlijke groei en processen. Sommige thema's verdienen het om een stuk alleen te wandelen, andere thema's vragen om een goed gesprek met een wandelpartner.

Het wandelen in de natuur in combinatie met de vragen, opdrachten en gesprekken rondom het thema geven vaak mooie inzichten en heeft een helende werking. Het brengt ons dichter bij ons zelf en ook bij elkaar.

De wandelingen zijn maximaal 10 kilometer; deels over onverharde wegen en zoveel mogelijk in de vrije natuur. Het thema is afgestemd op de route of de route is afgestemd op het thema. Alle wandelingen starten om 11.00 uur; vanaf 10.45 uur verzamelen wij op de afgesproken locatie.